06 februari 2014

S.E.5a

Nu har jag kommit igång med första världskrigtemat i IPMS Sydost. Blandade till en färg som jag tror stämmer hyfsat med originalet. Det ska bli intressant att imitera trä på propellern m.m.. Forts. följer...

Inga kommentarer: