21 juni 2014

J28 tar form

Spackel behövdes på vissa ställen, men inte mycket!  Forts. följer...

Inga kommentarer: